Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Gospodărirea comunei Valea Chioarului

Colectarea Selectivă a deşeului pe raza Comunei Valea Chioarului

 

Începând cu luna februarie, pe raza comunei Valea Chioarului şi a satelor Curtuiuşu Mare, Duruşa, Fericea, Mesteacăn şi Vărai, colecatrea deşeurilor generate în gospodării se va face selectiv, pe categorii de deşeu conform graficului de ridicare.

Începând cu luna Februarie 2020, conform graficului stabilit de SC DRUSAL SA,  fiecare gospodărie este dotată cu 3 pubele în volum de 120 L, pentru a facilita colectarea selectiva la sursă. Astfel în pubela GALBENĂ se vor colecta deşeuri din plastic şi metal, în pubela ALBASTRĂ se vor colecta hârtie şi carton, în pubela NEAGRĂ se vor colecta deşeuri menajere iar în compostor se va colecta şi deşeul organic- biodegradabil.

Compostarea – presupune valorificarea deșeurilor organice cu valoare nutritivă ridicată pentru sol. Compostarea este un  procedeu de descompunere a deșeului organic de către microorganismele din sol. În urma acestui proces rezultă compostul, care îmbogățește solul și ajută la păstrarea echilibrului acesuia. Compostul este produs în timp prin colectarea şi stocarea în compostor a deşeurilor organice şi biodegradabile precum: fructe, legume, tulpini, frunze, alimente învechite, coji de ouă marunţite, cenuşa rezultată din arderea lemnului, produse din făină- pâine, prăjituri, fidea.

NU este recomandată compostarea deșeurilor vegetale care au suferit anterior tratamente chimice, buruieni însămânțate, rășinoase, excremente, carne sau resturi de carne, produse de origine animală, grăsimi şi uleiuri de orice fel. Uleiurile uzate sunt colectate în cente dedicate acestui scop. Unele benzinării şi supermarketuri au politici de preluare a uleiului uzat.

Colectarea selectivă reprezintă procesul de gestionare responsabilă a deșeurilor cu potențial de reciclare (hârtie, carton, sticlă, plastic și metal). Acest proces necesită: o compostare la sursă, o colectare separată a materialelor secundare și tratarea deșeurilor într-un centru de recuperare.

Colectarea deșeurilor se operează în conformitate cu legea 211/2011 privind regimul deșeurilor după cum urmează:

IGLU ALBASTRU + PUBELA ALBASTRĂ

Se pot colectate în acestea:
– cutii de pantofi,
– cutii de aparatură electrocasnică
– plicuri
– fotografii
– farfurii și pahare de carton
– cartoane de ouă
– pungi de cadouri
– etichetele de la haine
– ziare, reviste, cărți, caiete
– tuburi de la hârtia igienică și de la prosoapele de bucătărie.

În aceste recipiente NU se colectează următoarele, acestea urmând să se arunce în pubela neagră (menajer):
– șervețele murdare
– ambalaje din hârtie sau carton foarte murdare sau ude (cutii pizza murdare, farfurii de carton murdare)

IGLU GALBEN + PUBELA GALBENĂ

Se pot arunca în acesta obiecte casnice mici sau de mărime medie, din plastic SAU metal, dintre care amintim câteva dintre cele mai frecvent întâlnite:

– Ambalaje din plastic (de la mâncare sau cosmetice)
– Pungi și folii de plastic
– Sticle de plastic
– Jucării
– Cutii de plastic și metal
– Ligheane
– Ghivece
– Cutii de conserve
– Doze de băuturi
– Folie de aluminiu
– Tăvițele de polistiren și veselă de plastic de unică folosință, puțin murdară
– Cutii de lapte și sucuri
– Cutii de la alimente, cosmetice, detergenți și produse de curățat, confecționate din plastic sau metal.

În aceste recipiente NU se colectează:

– produse combinate din metal și plastic
– cutii de vopsea, diluanți sau alte substanțe chimice periculoase,
– baterii uzate și acumulatori
– deșeuri medicale (de exemplu seringi folosite),
– deșeuri de echipamente electrice sau electronice.

IGLU VERDE

Exemple de deșeuri ce pot fi colectate în iglu verde:
– Sticle și borcane goale, pahare de sticlă
– Ambalaje din sticlă de la produse cosmeticeÎn aceste recipiente NU se colectează următoarele:
– resturi de sticlă de la un geam spart (pentru că sticla geamului poate conține și substanțe chimice)
– becuri sau neoane (acestea se vor arunca în locurile special amenajate pentru deșeuri DEEE sau în campaniile trimestriale organizate de operatorul de salubritate )
– ambalaje de sticlă contaminate cu substanțe periculoase, etc.

PUBELA NEAGRĂ

În această pubelă se vor colecta deşeurile menajere

– ambalaje din hârtie sau carton foarte murdare sau umede (cutii pizza murdare, farfurii de carton murdare)

– serveţele umede si murdare, recipiente reciclabile contaminate cu resturi alimentare