Hotararea nr 20 privind indexarea nivelurilor pentru valorile impozabile