Hotararea nr. 7/2019 privind stabilirea salariilor de baza a functionarilor publici si personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Valea Chioarului si Serviciilor publice din subordinea Consiliului Local, conform Legii cadru nr. 153/2017

Attachments