Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Facilităţi persoane cu handicap

ACTE NECESARE PENTRU EVALUAREA COMPLEXĂ A PERSOANELOR ADULTE

 la prima prezentare în vederea încadrării în grad de handicap

 Dosar din carton cu şină;

 • Act de identitatecopie xerox (originalul il prezinta la evaluare);
 • Act doveditor al venitului, după caz:
 • Adeverinţă de salariatîn original (în cazul salariaţilor, nu mai veche de 3 luni);
 • Decizie de pensionareîn copie (indiferent de felul pensiei, în cazul pensionarilor de ex: pensie limită de vârstă, pensie de invaliditate-decizie asupra capacităţii de muncă cu specificarea datei de revizuire, pensie de urmaş, pensie CAP, pensie anticipată ) şi un cupon pensie recentîn original;
 • Adeverinţă de la Administraţia Finanţelor Publice– pentru persoanele care nu realizează venit (nu mai veche de 3 luni)– în original.
 • Cerere- tip – conform HG 430/2008 (poate fi obţinută de la Serviciul de Evaluare Complexă sau de pe site-click aici);
 • Scrisoare medicală tip (cf. HG 430/2008) de la medicul de familie (nu mai veche de 3 luni) – în original;
 • Referat medical de la medicul specialist cu specificarea diagnosticului, a stadiului afecţiunii, a stării prezente de sănătate, a tratamentului urmat, procedura terapeutică actuală şi, după caz, data debutului afecţiunii în original (nu mai vechi de 3 luni);
 • Alte acte medicale: bilete de ieşire din spital, analize medicale, copii fişe dispensarizare, după caz, prima internare, internarea cu AVC, intervenţia chirurgicală, biopsia, livret militar pentru cine a fost scutit de armată pe motiv de boală etc., în funcţie de specificul afecţiunii sau la solicitarea specialiştilor Serviciului Evaluare Complexă;
 • Ancheta socială – model din HG 430/2008, efectuată de Primăria în raza careia îşi are domiciliul persoana care solicită evaluarea (nu mai veche de 3 luni) – în original.

FOARTE IMPORTANT!!!!!

Pentru eficientizarea procesului de evaluare complexă, vă rugăm să respectaţi următoarele aspecte:

 • Să vă asiguraţi că toate documentele medicale depuse la dosar sunt datate, semnate şi parafate de către medic şi poartă ştampila unităţii emitente; nu se primesc documentele care nu au aceste caracteristici;
 • Dosarul va conţine doar documentele referitoare la persoana care solicită evaluarea;
 • ACTELE VOR FI DEPUSE LA DOSAR ÎN ORDINEA MAI SUS MENŢIONATĂ primul act din dosar, la deschiderea acestuia, fiind actul de identitate, iar ultimul act din dosar – Ancheta Socială); în cazul actelor medicale de la punct. 7 acestea vor fi îndosariate în ordinea datării acestora, de la cel mai vechi, la cel mai recent;
 • Actele nu vor fi puse în folii protectoare;
 • Nu se vor depune la dosar două copii după acelasi document.