Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Investiţii în infrastructură

Reabilitare drumuri în comuna Valea Chioarului. (DC 63, Curtuiușu Mare – Fericea şi străzi în satul Mesteacăn )

 1. Valoare totală a investiției – 5.493.095,07 Lei
 2. Sursa de finanțare – FEADR
 3. Stadiul de implementare – 85%. Estimare finalizare – Iunie 2020
  • Încheiere act adițional privind modificarea tarifului orar conform OUG 114/2018
  • Finalizare podețe de acces spre proprietăți
  • Finalizare strat de rezistență carosabil
  • Așternere asfalt pe o lungime de 8 km
  • Realizare act adițional de modificare a contractului de execuție pentru lărgirea carosabilului de la 4 la 4,5 m
  • Realizare act adițional de modificare a contractului de execuție pentru consolidarea teren – realizare zid de sprijin pe DC 63 intre km 4+876- pana la 4+884, pe o lungime de 8 m.
  • Realizare act adițional de modificare a contractului de execuție pentru betonarea șanțurilor în afara satului Curtuiușu Mare
  • Realizare act adițional de modificare a contractului de execuție pentru betonarea acostamentului în satul Mesteacăn.

Construirea a două poduri peste pâraul Bârsău în Comuna Valea Chioarului.

Obiectivele de investiții sunt construirea a doua poduri peste pârâul Bârsău, situate pe strada Runcului și strada Mihai Viteazu.

 1. Valoare totală a investiției – 1.501.064,62 lei
 2. Sursa de finanțare – PNDL II
 3. Stadiul de implementare – finalizat

Modernizare drum comunal DC63, Curtuiușu Mare- Fericea Etapa a II-a și străzi în comuna Valea Chioarului

 1. Valoare totală a investiției – 9.977.361,89 Lei
 2. Sursa de finanțare – FDI
 3. Stadiul de implementare – in curs de implementare. Estimare demarare lucrări Mai 2020
  • Întocmire si depunere cere de finanțare
  • Demararea procedurii de achiziție pentru proiectarea și execuția lucrărilor
  • Obținerea avizelor necesare eliberării Autorizației de Construire