Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Patrimoniu

Atribuţii Principale

Răspunde de gestionarea, păstrarea și eliberarea de bunuri aflate în administrarea, folosință sau deținerea Primăriei Comunei Valea Chioarului.

Predă mijloacele fixe. Preda obiectele de inventar la persoanele care urmeză să le folosească astfel încât să se știe în permanentă cine le are în primire și cine răspunde de acestea.

Gestionează căminele culturale și bunurile care le aparțin;

Responsabil cu arhivă Primăriei Comunei Valea Chioarului

Responsabil cu biblioteca.