Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Sisteme de alimentare cu apa şi canalizare

Sistem de alimentare cu apa şi canalizare in satele Curtuiușu Mare și Vărai, Comuna Valea Chioarului

 1. Valoare totală a investiției – 13.450.790 lei
 2. Sursa de finanțare – PNDL
 3. Stadiul de implementare – in executie
  • Semnarea contractelor de execuție lot 2 (canalizare) în satele Curtuiușu Mare si Vărai
  • Semnarea contractelor de execuție lot 1 (alimentare cu apă) în satele Curtuiușu Mare si Vărai
  • Forare 2 puțuri în Curtuiușu Mare si Vărai de adâncime totală 134 m
  • Modificare soluție tehnică pentru înlesnire racord lot 2 (realizarea branșamentelor de canalizare pentru fiecare gospodărie, până la limita de proprietate)
  • Încheiere act adițional la contractul de execuție pentru suplimentarea rețelei de canalizare pe raza celor două sate.
  • Depunerea documentației în vederea obținerii avizelor necesare Autorizației de Construire
  • Achiziția terenurilor necesare amplasării bazinelor, puțurilor, stației de tratare și stației de epurare; în total 4 terenuri.

Sistem de alimentare cu apă și canalizare în satul Fericea, Comuna Valea Chioarului

 1. Valoare totală a investiției – 6.329.060 lei
 2. Sursa de finanțare – PNDL
 3. Stadiul de implementare – in executie
  • Semnarea contractelor de execuție lot 2 (canalizare) în satul Fericea
  • Semnarea contractelor de execuție lot 1 (alimentare cu apă) în satul Fericea
  • Finalizarea proiectării rețelei de canalizare
  • Modificare soluție tehnice pentru înlesnire racord lot 2 (realizarea branșamentelor de canalizare pentru fiecare gospodărie, până la limita de proprietate)
  • Obținerea avizelor necesare Autorizației de Construire

Înființare rețea de canalizare ape uzate, stație de epurare si înființare rețea de alimentare cu apa, în comuna Valea Chioarului.

 1. Valoare totală a investiției – 22.738.826,44 Lei
 2. Sursa de finanțare – FDI
 3. Stadiul de implementare – in implementare.
  • Întocmire studiu de fezabilitate
  • Întocmire și depunere cerere de finanțare
  • Finalizarea procedurii de achiziției pentru întocmirea proiectului tehnic si execuție
  • In curs de obtinere a Autorizației de Construire

Alimentare cu apă în satul Mesteacăn, comuna Valea Chioarului

 1. Valoare totală a investiției – 128.698 Lei
 2. Sursa de finanțare – bugetul local
 3. Stadiul de implementare – finalizat
  • Achiziție teren pentru amplasarea rezervorului de apa
  • Achiziție instalație rețea de alimentare (rezervor 80.000 L, stație de pompare, 2km conductă)
  • Construire bazin si împrejmuire perimetru
  • Captare si împrejmuire izvor