Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Raportul Primarului

Raportul Primarului -2019

Raportul de activitate al primarului comunei Valea Chioarului pe anul 2019, privind starea economică, socială şi de mediu prezentat, conform Legii nr.215/2001.

Lucrarea de fata reprezinta unul dintre instrumentele prin care Primaria Valea Chioarului pune la dispozitia cetatenilor date concrete despre activitatea noastra, despre relatia cu cetatenii.

Obiectivul principal in anul 2019 a fost gospodarirea eficienta a comunei, a bugetului local si nu in ultimul rand bunastarea cetatenilor din comuna Valea Chioarului, dezvoltand infrastructura comunei, atragerea de fonduri nerambursabile in vederea realizarii obiectivelor din “Strategia de Dezvoltare Durabila a comunei Valea Chioarului”, repararea si intretinerea drumurilor din comuna, asigurarea transparentei in ceea ce priveste cheltuirea banilor publici si a actiunilor intreprinse de administratia publica, organizarea de manifestari cultural-sportive cu scopul de a dezvolta componenta cultural, sportiva si sociala a vietii cetatenilor din comuna Valea Chioarului.

Consider ca datele prezentate in raport pot oferi cetatenilor comunei o imagine generala asupra activitatii noastre in anul 2019, asupra modului si eficientei rezolvarii problemelor comunitatii locale.

BURDE IOAN SORIN,

Primarul comunei Valea Chioarului

RAPORTUL PRIMARULUI 2019