Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Serviciul Agricol

Program de lucru cu publicul

Luni-Vineri: 09:00-15:00

Tel: 0262-480436

Componenta departament 

Mărieş Andrei – Consilier Debutant

Onaci Dorin – Consilier Superior

APIA Suspenda Preluarea Cererilor Unice de Plata

Conducerea APIA, susținută de MADR a luat decizia de a suspenda primirea cererilor unice de plată începând cu data de 16 martie 2020 până la data de 06 aprilie 2020.

Comunicat de presa APIA

Atribuţii Principale

Întocmeste și ține la zi Registrul Agricol, asigura evidențierea  în registrele agricole deschise pe gospodării a patrimoniului individual deținut de persoanele fizice și Juridice de pe rază UAT Comună Valea Chioarului în vederea stabilirii corecte a bazei de impozitare;

Întocmirea rapoartelor statistice solicitate de autoritățile publice centrale;

Eliberează adeverințe care au la baza informații din Registrul Agricol pentru: obținerea subvențiilor în agricultură, cărți de identitate, achiziționare telefon mobil pe baza de abonament, radiere mașini, încheiere contracte diverse (gaz, electrică, etc), sediu firma, CASS, judecătorie, etc.

Întocmeşte și eliberează atestate de producător și carnete de comercializare a produselor agricole.

Documente necesare ce trebuie depuse la APIA împreună cu cererea unică:

– Copie CI/BI/ paşaport;

– Adeverinţă registru agricol;

– Adeverinţă medicul veterinar (in cazul in care fermeriul deţine animale);

– Dovadă cont bancar activ;

– Pentru persoanele juridice – actele care atestă forma de organizare, înregistrarea fiscală şi numirea/ desemnarea unui administrator, după caz, în original;

– Documente specifice, diferenţiate pe tipul de sprijin solicitat;

– Documentele necesare care dovedesc utilizarea terenului agricol, inclusiv a terenurilor care conţin zone de interes ecologic, precum şi a animalelor declarate.

– Beneficiarii Măsurii 11 – agricultură ecologică trebuie să depună odată cu cererea unică de plată sau până la termenul limită de depunere a cererii, copia contractului încheiat între organismul de control și beneficiar, copia după fişa de înregistrare a beneficiarului în agricultura ecologică conform Anexei 1 din Ordinul MADR 1253/2013, cu modificările şi completările ulterioare (care se depune odată cu cererea sau până la terenul limită de depunere cerere şi care trebuie să fie vizată de DAJ şi valabilă pentru anul în curs). Conform art. 2 alin. 1 din Ordinul MADR nr. 1253/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în fiecare an, până la data de 16 mai (inclusiv), operatorii au obligaţia de a-şi înregistra activitatea în sistemul de agricultură ecologică (de a depune documentația prevăzută la art. 2 alin. 10 la DAJ. Responsabilitatea privind legalitatea şi valabilitatea documentelor aparţine fermierului şi/sau autorităţii care a emis/atestat aceste documente, după caz.