Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Situaţii de Urgenţă/SVSU

Vă rugăm să vă informați doar din surse oficiale !!!

🔴Vă punem la dispoziție MODELUL declarației pe proprie răspundere referitoare la circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, conform Ordonanței Militare nr. 2 din 21.03.2020.

🔴Precizăm faptul că declarația pe propria răspundere poate fi completată integral olograf („de mână”), cu preluarea tuturor elementelor prevăzute în modelul declarației pus la dispoziție.

🔴Declarația pe proprie răspundere completată se va afla în posesia persoanei care efectuează deplasarea, împreună cu documentul de identitate, și va fi pusă la dispoziția reprezentanților Poliției Române, ai Jandarmeriei sau ai Poliției Locale la momentul legitimării persoanei.

🔴Reprezentanții Poliției Române, ai Jandarmeriei sau ai Poliției Locale pot efectua fotografirea documentelor (declarație pe proprie răspundere și act de identitate) la momentul legitimării persoanei.

🔴Menționăm faptul că, potrivit Ordonanței Militare nr. 2 din 21.03.2020 obligația completării declarației pe proprie răspundere se instituie începând cu ora 22.00 a zilei de 23 martie a.c.

🔴Modelul de declarație poate fi descărcat de pe site-ul web al Guvernului României, Ministerului Afacerilor Interne, precum și de pe site-urile celorlalte instituții cu atribuții în domeniu.

Model Declaratie pe Proprie Raspundere 

Model Adeverinta Angajator

Atribuţii principale ale Compartimentului pentru Situatii de Urgenta:

  • Informează şi pregătşte preventiv populaţia cu privire la pericolele la care este expusă, măsurile de autoprotecţie ce trebuie îndeplinite, mijloacele de protecţie puse la dispoziţie, obligaţiile ce ii revin şi modul de acţiune pe timpul situaţiei de urgenţă.
  • Asigură intervenţia pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor, a animalelor şi a bunurilor periclitate de incendii sau în alte situaţii de urgenţă.
  • Conduce activitatea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, atat pe timpul pregătirii cât şi al intervenţiei;
  • Responsabil cu activităţile de prevenire şi protecţie a muncii;
  • Responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal la nivelul Comunei Valea Chioarului;

Inspector Superior : Liviu Popan

Linkuri utile:

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Maramureş:
www.isumm.ro

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă:
www.dsu.mai.gov.ro

Articole si documente informative cu privire la situaţiile de urgenţă